Can Roll Crushers Crush River Rock

Crushing river rock with a roll crusher - kasprzyk-art.Eu.Can roll crushers crush river rock can roll crushers crush river rock what kind of crushers i can use for river rocks rock .