Swiscoin Mining Machine

Problemet med alla dessa tjnster r dock att ingen av dem r mycket robust mot snabba frndringar p grund av teknisk innovation.Moores lag har hittills garanterat att de flesta former av berknings tjnster blir billigare med en hastighet av 2x vartannat r, och det .